شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام بچه هااينجا فقط خوش بگذرونيدو بخنديدو تفريح همين غمارو بذاريد کنارو اگه خواب خوبي يا خاطرات قشنگ يامظلب خنده دار داريد بياريد تو اين اتاق تا باهم بخنديم تنها تنها خوش نباشيدخخخخ.خوش اومديد..........

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *يادش بخيرچقد اسکل بودم! نيم ساعت دست به سينه مينشستم تا مبصر اسمم روجزءخوبها بنويسه! بعدم معلم ميومدبدون توجه به اسم ها تخته روپاک ميکرد! وچقداسکل تر بودم که زنگ بعدي هم دست به سينه مينشستم!*
ساعت دماسنج
گروه خنده بازار
vertical_align_top